Åtta Pappershändelser – Ny bok

Åtta Pappershändelser är Karl-Johan Stigmarks sjunde bok och den första på förlaget Fas Publishing SE. Stigmark är konstnär och har bland flera tidigare utgivna böcker materialiserat ämnen med titlarna, Fläckar Ord, Sprickor Och Andra Sprickor och Lösa trådar. 

De flesta av Karl- Johan Stigmarks konstprojekt är avsedda att upplevas i realtid, och den fotografiska dokumentation som hör till är mer att betrakta som självständiga verk, där konstnären låter bilderna och texten ingå ett symbiotiskt förhållande på en helt ny nivå. Men han har även en annan fotografisk praktik, där han vänder kameran mot de ting och områden i tillvaron som för de mesta inte bevärdigas vår blick. 

Åtta Pappershändelser är en artists´bok där materialet är producerat primärt för att visas i bokform. Boken består av åtta olika delar som alla på olika sätt gestaltar skeenden som utgår från papperets ontologi eller vara. Här kan man se visuella vackra excesser i den inledande fotografiska serien möta dokumentationen av partituret On Paper – där det akustiska av just papper gestaltas. Här kan man vidare i en del av boken se performanceverk från Paris floder avlösas av ett dissekerande av Sartres Varat och Intet i en annan del. Vidare experimenteras det med olika papperskvaliteter men också utvik och statements som bäddas in i försätts och eftersättsbladet.

I delen Allt papper i min studio är språket reducerat och utelämnat till det visuella, det vi ser eller kan förnimma bortom det kognitiva. Det finns ofta hinder i språket eller bilden som blir existentiellt oöverstigliga, men som i vardagen på ett fysiskt plan nästan alltid måste överkommas och forceras till varje pris. Eller som Stigmark skriver i boken:

De sidor, pappershörn, blad, kanter, hörn, flikar, bitar, fragment, skuggor, reflektioner, avrivna, lösa, slängda, bortglömda, sparade, arkiverade, ostädade, ordnade, organiserade, undanstoppade fragment från papper synade i ljus och mörker i min studio som inte slängdes och kan ses med blotta ögat.”

Boken innehåller textbidrag författade unikt för denna utgåva och med de Åtta Pappershändelserna som utgångspunkt. Emma Kihl återger poetiskt papprets vara likt en behållare för det ordnade eller bortglömda. Jesper Olsson förtätar litterära och mediahistoriska (pappers)figurer. Och i dikten Pappersrollen gestaltas jaget och detet som papper eller pappor av Ulf Karl Olov Nilsson (UKON).